Assaigs d'obra civil


 • Identificació i classificació de sòls segons PG3
 • Veure mes a l'apartat ( Laboratori de Geotècnia)
 • Árids:
 • Granulometries
 • Límits d'Aterberg
 • Matèria orgànica
 • Índex de llenques
 • Los Àngeles
 • Neteja superficial
 • Equivalent de sorra
 • Blau de Metilé
 • Assaigs in situ:
 • Determinació de la densitat i humitat in situ mitjançant isòtops radioactius
 • Placa de càrrega de 600 mm
 • Placa de càrrega de 300 mm
 • Proves de càrrega a estructures
 • Tensat de bulons

                              

 

 

MAPA

GCQ

  C/ Berguedà, 15 - Bloque B - Nave 11,
Santa Perpètua de Mogoda, 08130, (Barcelona)

  93 574 93 91

  93 574 93 92

ACTUALITAT

COL·LABORACIÓ EN L'OCUPACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

banner instituciones geoplanning