Laboratori de Geotècnia

GCQ Referent al sector de la geotècnia

Laboratori de Geotècnia

 

Bancada de edómetros automatizada
grafica
p1010004.jpeg

El laboratori de geotècnia compta amb personal altament qualificat, amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Des d'aquest departament es dóna servei, no només als diferents consultors geotècnics que constitueixen part dels nostres clients, sinó també, en col·laboració amb la resta de departaments de l'empresa, als diferents projectes d'enginyeria civil dins l'àmbit del control de qualitat en la construcció.

Així, es disposa de l'instrumental i equips necessaris per a la realització dels assajos més habituals sobre mostres de sòl, àrids i roques, que abasten els aspectes d'identificació classificació, resistència mecànica, deformació i desgast de materials. Entre d'altres:

  • Assaigs de granulometria per tamisat i sedimentació
  • Límits d'Atterberg i límit de retracció
  • Assaigs de compressió simple, tall directe, triaxial i permeabilitat, en els seus diferents tipologies
  • Consolidació unidimensional, assaig de col·lapse i assajos de expansivitat (inflament lliure, pressió d'inflament i Lambe)
  • Assaigs de compactació: Proctor i CBR
  • Classificació de sòls per al seu ús en obra segons els criteris del PG3: sòls i tot-u
  • Sobre materials petris: assaig brasiler de tracció indirecta i compressió simple amb mesura de deformacions (mòdul de Young i coeficient de Poisson)
  • Assajos químics habituals per a la determinació del grau d'agressivitat de sòls i aigües

Tots els assaigs mecànics estan equipats per a la captació de lectures de forma automàtica, incloent en aquest aspecte els assaigs de CBR, compressió, edomètrics, tall directe i triaxials. Des del mateix departament es desenvolupen sistemes propis informàtics dissenyats per al càlcul, representació i interpretació dels diferents assajos. Les actes s'emeten de forma clara i precisa, i es poden lliurar en diferents idiomes.

Es posseeixen amplis coneixements de les diferents normatives intervinents, no només en l'àmbit nacional sinó també a nivell internacional, i l'organització de les diferents activitats es desenvolupa d'acord amb els estàndards dels actuals sistemes de qualitat. Tot amb la ferma intenció d'oferir un servei d'assessoria seriós i rigorós, adaptat a les millors expectatives dels nostres clients col·laboradors.

Assaigs de geotècnia

A continuació et mostrem tots els assajos geotècnics que GCQ realitza com a laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya:

 

MAPA

GCQ

  C/ Berguedà, 15 - Bloque B - Nave 11,
Santa Perpètua de Mogoda, 08130, (Barcelona)

  93 574 93 91

  93 574 93 92

ACTUALITAT

COL·LABORACIÓ EN L'OCUPACIÓ DE JOVES MENORS DE 30 ANYS

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

banner instituciones geoplanning